Προηγούμενη σελίδα

Ταυ

tay-tees-J1tay-tees-J2
tay-tees-J3tay-tees-J4
tay-tees-J5tay-tees-NJ2
tay-tees-NJ3tay-tees-NJ4

Κωδικοί :
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | NJ2 | NJ3 | NJ4

Χαρακτηριστικά :
J1 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , x4
J2 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , x4
J3 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , x4 , R
J4 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , x4 , R
J5 : A , B , C , D , E , F , R
NJ2 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , x4 , x5
NJ3 : A , B , C , D , x1 , R
NJ4 : A , B , C , D , E , F , x1 , R

Παράδειγμα παραγγελίας :
NJ2  A x B – C x B – D x B – x1 – x2 – x3 – x4 – x5