Προηγούμενη σελίδα

Καμπύλες 90

kampuli-w1kampuli-w2
kampuli-w3kampuli-w4
kampuli-w5kampuli-w6
kampuli-w7kampuli-w8
kampuli-w9

Κωδικοί :
W1 | W2 | W3 | W4 |W5 | W6 | W7 | W8 | W9

Χαρακτηριστικά :
W1 : A , B , C , x1 , x2
W2 : A , B , C , R
W3 : A , B , C , x1 , x2
W4 : A , B , C , R
W5 : A , B , C , x1 , x2 , x3 , x4
W6 : A , B , C , x1 , x2
W7 : A , B , C , x1 , x2 , x3 , x4
W8 : A , B , C , D , R – Επιλογές σπασίματος ( Άνω ίσιο , Κεντρικό , Κάτω ίσιο )
W9 : A , B , C , D , R – Επιλογές σπασίματος ( Άνω ίσιο , Κεντρικό , Κάτω ίσιο )

Παράδειγμα παραγγελίας :
W8 A x B – C x D – Επιλογές σπασίματος