Προηγούμενη σελίδα

Διακλάδωση Υ

y-diakladosi-O1y-diakladosi-O2
y-diakladosi-O3y-diakladosi-O4
y-diakladosi-O6y-diakladosi-NO1
y-diakladosi-NO2y-diakladosi-NO5

Κωδικοί :
O1 | O2 | O3 | O4 | O6 | NO1 | NO2 | NO5

Χαρακτηριστικά :
O1 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , L
O2 : A , B , C , D , x1 , R , L
O3 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , L
O4 : A , B , C , D , x1 , R , L
O6 : A , B , C , D , E , F , x1 , R , L
NO1 : A , B , C , D , x1 , x2 , x3 , S , L
NO2 : A , B , C , D , x1 , S , R , L
NO5 : A , B , C , D , E , F , x1 , R , S , L

Παράδειγμα παραγγελίας :
NO5  A x B – C x D – E x F – x1 – R – S – L